Drukuj

edroga361Wykonawca przebudowy autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica rozpoczął budowę dużego górnego przejścia dla zwierząt kilkaset metrów na zachód od węzła Rzęśnica. Obiekt ten będzie powstawał w technologii elementów prefabrykowanych z blachy falistej.

W rejonie budowanego przejścia ruch odbywa się po poszerzonej jezdni, co pozwoliło odsunąć ruch pojazdów od miejsca wykonywania środkowej podpory obiektu. Na tym fragmencie, o długości około 200 metrów, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

18169Umowa na przebudowę odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica została podpisana z firmą Energopol Szczecin S.A we wrześniu ubiegłego roku. Kontrakt jest realizowany w formule buduj. Jezdnia północna jest obecnie przebudowywana, a ruch pojazdów odbywa się jezdnią południową w obu kierunkach. Na zamkniętej dla ruchu jezdni rozebrano starą nawierzchnię z płyt betonowych, która została już przekruszona i będzie wykorzystana jako podbudowa. Jak tylko poprawią się warunki pogodowe rozpocznie się stabilizacja podłoża pod nową konstrukcję jezdni. Trwa budowa kanalizacji deszczowej o długości około 1500 metrów, na fragmencie drogi przebiegającym po łuku. Rozpoczyna się też wspomniana powyżej budowa przejścia dla zwierząt. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w drugim kwartale 2020 roku.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin