Drukuj

logo inframa 190Dyscyplina Asset Management staje się coraz bardziej popularna w środowisku drogowców, a szczególne zainteresowanie wzbudza wśród przedstawicieli administracji drogowej. Nie jest to przypadek, gdyż zarządy dróg są nieustannie konfrontowane z kolejnymi wyzwaniami.

Najczęstsze z nich to ograniczone zasoby finansowe, niewystarczające kadry, zmiany przepisów prawnych, rosnące oczekiwania użytkowników dróg oraz restrykcyjne wymagania środowiskowe. Kolejne wyzwanie to nieprzerwany strumień pilnych spraw, których załatwianie pochłania większość czasu, nie pozwalając zająć się zadaniami ważnymi, decydującymi o jakości pracy organizacji. Asset Management jest metodologią zorientowaną na usprawnienie procesów wewnątrz organizacji tak, aby optymalnie wykorzystać posiadane zasoby do skutecznej realizacji celów.

Inicjatywa edukacyjna INFRAMA rozpowszechnia wiedzę na temat Road Asset Management w Polsce. Tym razem zaprasza przedstawicieli kadry menedżerskiej i technicznej wszystkich szczebli na warsztaty „Podstawy Road Asset Management” pozwalające na praktyczne poznanie zasad Road Asset Management. Warsztaty odbędą się 27 czerwca 2018 roku w Warszawie i będą skupione na infrastrukturze miejskiej. Więcej informacji na stronie www.inframa.pl.

Warsztaty łączą cześć wykładową ( 1,5 godz.) oraz część praktyczną (3,5 godz.) i obejmują następujące tematy:
1. 9 kroków Asset Management.
2. Informacja jako podstawa podejmowania decyzji.
3. Jak określić skuteczność działania swojej organizacji?
4. Zarządzanie ryzykiem (Risk Management).
5. Planowanie w kontekście cyklu życia (life cycle).
6. Co? Gdzie? Kiedy? (Plan remontów).

Podczas warsztatów uczestnicy:
• wskażą informacje niezbędne dla podejmowania decyzji oraz określą ich wymagania jakościowe;
• wyznaczą wskaźniki efektywności na podstawie określonych celów;
• zidentyfikują interesariuszy projektów infrastrukturalnych;
• przeprowadzą analizę i ocenę ryzyka;
• stworzą plan inwestycyjny ora program utrzymaniowy.

- W krajach, w których administracja wykorzystuje metodologię Asset Management, obserwuje się znaczący wzrost skuteczności jej działania wyrażający się poprawą komfortu i bezpieczeństwa podróży, zwiększoną dostępnością do infrastruktury, polepszeniem wizerunku administracji bez zwiększania lub wręcz przy redukcji kosztów jej funkcjonowania - wyjaśnia prowadzący warsztaty Tomasz Wojsz, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w Warszawie są kolejnymi warsztatami inicjatywy edukacyjnej INFRAMA z cyklu "Podstawy Road Asset Management". W tym roku odbyły się już warsztaty w Olsztynie oraz w Rzeszowie. Z metodami zarządzania infrastrukturą drogową zgodnymi z Asset Management zapoznawali się przedstawiciele GDDKiA, zarządów dróg wojewódzkich, zarządów dróg powiatowych, urzędów marszałkowskich, środowisk naukowych i biznesu.
Teraz do tego grona mogą dołączyć przedstawiciele administracji dróg miejskich. Zapisy na warsztaty w Warszawie trwają do 13 czerwca.

Dowiedz się o szczegółach