Drukuj

chodnikGdański Zarząd Dróg i Zieleni od 12 marca jest przygotowany do pozimowego oczyszczania miasta. O rozpoczęciu i przebiegu prac decydować będą warunki atmosferyczne.

 

Sprzątanie pozimowe polegać będzie na mechanicznym odpiaszczaniu i myciu nawierzchni jezdni i krawężników oraz oczyszczaniu z zalegającej trawy, liści, chwastów, warstwy ziemi i innych zanieczyszczeń. W pierwszej kolejności oczyszczone zostaną drogi należące do Podstawowego Układu Komunikacyjnego.

W ostatnich dniach marca planowane jest rozpoczęcie oczyszczania pozimowego ciągów pieszych, chodników, schodów, dróg rowerowych i parkingów. - Już dziś zwracamy się do Wspólnot Mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli, aby również przystąpiły do wiosennych porządków i nie wyrzucały zebranego piasku i innych zanieczyszczeń na jezdnię. Zwrócimy się także do GZNK i Straży Miejskiej z prośbą o dopilnowanie obowiązku utrzymania i czystości chodników od Wspólnot Mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli nieruchomości.

W ramach pozimowego sprzątania odbędzie się mycie słupów oświetlenia ulicznego, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz wiat i osłon na gdańskich przystankach tramwajowych i autobusowych. W ostatniej kolejności i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odświeżone zostanie oznakowanie poziome.

Cały cykl pozimowego oczyszczania potrwa do końca kwietnia. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, deszcze) prace porządkowe mogą się przedłużyć.

Źródło: GZDiZ