Drukuj

IMG 7525Skrzyżowanie ulicy Okólnej z drogą krajową nr 71 jest jednym z dojazdów do węzła autostradowego w Strykowie. Jednocześnie to trasa do Łagiewnik, a także Skotnik i Zgierza.

 

Wyjazd z ulicy Okólnej, która jest drogą podporządkowaną, jest utrudniony. Szczególnie w godzinach szczytu. Mieszkańcy zgłaszali ten problem m.in. podczas spotkań na osiedlach.

Miasto posiada już projekt przebudowy tego skrzyżowania i ogłosiło przetarg na prace budowlane. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo turbinowe. Wybierając pas ruchu w danym kierunku poprowadzi on nas do odpowiedniego wyjazdu.

Rondo nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także upłynni ruch i ułatwi wyjazd z ulicy Okólnej na drogę krajową nr 71.

W obrębie ronda powstaną także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. W ramach inwestycji zasadzonych będzie także kilkanaście drzew (klony) oraz ponad 4,5 tys. krzewów (m.in. berberysy, tawuły).

Źródło: UM Łódź