Drukuj

edroga993Nowy wiadukt w Skarżysku, centra komunikacyjne w Jędrzejowie i w Końskich, nowe autobusy w Sandomierzu i w Starachowicach, a do tego ścieżki rowerowe w Chęcinach i w Busku-Zdroju – to tylko przykłady inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach rozstrzygniętych przez Zarząd Województwa dwóch konkursów z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej”.

 

Dziewięć wybranych projektów otrzyma w sumie ponad 119 milionów złotych! Pieniądze są przeznaczone na poprawę komunikacji publicznej w miastach regionu. W ramach konkursów samorządy mogły ubiegać się o dotacje na projekty związane z budową i przebudową infrastruktury transportu publicznego, w tym: przebudową sieci komunikacyjnych, zakupem taboru, systemów poboru opłat czy monitorowania kursów, a także projekty dotyczące budowy ścieżek rowerowych i pieszych.

Na pierwszy z konkursów wpłynęło 8 projektów, z których tylko siedem przeszło pozytywnie oceny formalną i merytoryczną oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów. Pięć z nich dotyczy infrastruktury transportu publicznego oraz zakupu niskoemisyjnego taboru miejskiego, dwa kolejne – budowy ścieżek rowerowych.

Zarząd Województwa zdecydował, że dofinansowanie na zaplanowane przedsięwzięcia otrzymają:

Gmina Skarżysko – Kamienna na projekt „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w calu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania osiedla Dolna Kamienna z osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej. Miasto otrzyma na ten cel 36 mln 706 tys. zł dotacji z RPO, przy czym wartość całego przedsięwzięcia to 44,5 mln zł.

Gmina Jędrzejów na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów – dotacja 4 mln 379 tys. zł, wartość całej inwestycji – 5, 1 mln zł.; Gmina Sandomierz – na projekt pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Miasto otrzyma dofinansowanie z RPO w wysokości 10 mln 860 tys. zł (wartość całego zakupu to 14,5 mln zł).

Gmina Starachowice na modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego dostanie 27 mln 462 tys. zł dofinansowania z RPO (wartość całej inwestycji to 35,4 mln zł).

Gmina Końskie na projekt „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie gminy Końskie” otrzyma 7 mln zł dotacji (całkowita wartość projektu to 8,3 mln zł).

Gmina Busko-Zdrój na stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie Buska-Zdroju, otrzyma 7 mln 785 tys. zł dofinansowania z RPO (całość przedsięwzięcia to koszt 14,4 mln zł).

Gmina Chęciny na budowę ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą dostanie 3,125 mln zł dotacji (przy całkowitej wartości projektu na poziomie 4 milionów złotych).

W sumie na dofinansowanie siedmiu projektów wybranych w pierwszym z konkursów Zarząd Województwa przekaże 97,3 mln złotych. Drugi z rozstrzygniętych konkursów w obszarze zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej dedykowany był miastom północy regionu, tracącym funkcje społeczno–gospodarcze, czyli Starachowicom, Ostrowcowi Świętokrzyskiemu i Skarżysku–Kamiennej. W ramach tego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły dwa projekty. Oba zostały zaakceptowane pod względem formalnym i merytorycznym, uzyskały wymagana liczbę punktów i zostały przez Zarząd Województwa skierowane do dofinansowania.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego