Drukuj

edroga012Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, jej Strony są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Aby wypełnić te zobowiązania, w 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

 

Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Krajobraz pełni różne role i funkcje w życiu każdego człowieka. Stanowi miejsce do życia, dostarcza zasobów i surowców niezbędnych do funkcjonowania. Harmonijny krajobraz sprzyja tworzeniu się więzi społecznych, a harmonijne i racjonalnie ukształtowany sprawia, że silniej utożsamiamy się z otoczeniem. Ponadto, jako środowisko życia, krajobraz wpływa na działalność twórczą i inspiruje do działania, sprzyja rozwojowi kultury i sztuki, niejednokrotnie stanowi o tożsamości lokalnej społeczności. Wysoka jakość krajobrazu przekłada się również na wymierne i mierzalne korzyści ekonomiczne.

Pomimo tak wielu ról, jakie pełni krajobraz, jego wartość jest wciąż niedoceniana i niedostrzegana. Aby zmienić tę sytuację głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2018 r. będą usługi krajobrazowe.

Zagadnienie usług krajobrazowych wydaje się być szczególnie istotne w kontekście popularyzowania roli krajobrazu w naszym życiu, ponieważ ilustruje zależność pomiędzy jakością życia i dobrobytem człowieka a światem przyrody. Dlatego też w ramach tegoroczny obchodów Dnia Krajobrazu GDOŚ skupi się na działaniach informacyjno-edukacyjnych, których zadaniem będzie zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcji krajobrazów i ich roli w codziennym życiu oraz zasadności właściwego gospodarowania i ochrony krajobrazów.

Źródło: GDOŚ