Drukuj

edroga024Ponad 10 mln zł dotacji dla mazowieckich samorządów na realizację zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podpisał umowy z mazowieckimi samorządowcami na rozbudowę, budowę oraz przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Środki przeznaczone na inwestycje w trzech mazowieckich powiatach i czterech gminach pochodzą z budżetu państwa.

W ramach środków pochodzących z dofinansowania w województwie mazowieckim zostanie wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych łącznie ok. 13,4 km dróg gminnych i powiatowych, najwięcej – ponad 6,5 km w powiecie ostrołęckim.

Dzięki środkom przyznanym z dofinansowania realizacja zadań inwestycyjnych będzie możliwa na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Leoncin, Goworowo oraz na terenie powiatów węgrowskiego, ostrołęckiego i sochaczewskiego. Łączna kwota dotacji dla zadań to prawie 10,3 mln zł. Wartość planowanych inwestycji wyniesie w sumie ponad 23,5 mln zł.

Priorytetem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardów technicznych, a także parametrów użytkowych dróg oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej. Łączna kwota dotacji na zadania realizowane w 2018 r. to ok. 76,5 mln zł.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki