Drukuj

edroga808Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wspomagającej Niedźwiedź-Szczecin Zdunowo. Inwestycja będzie częścią budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.

 

Droga wspomagająca S10 Niedźwiedź-Zdunowo zostanie wybudowana głównie na obszarze gminy Kobylanka, w miejscu istniejącej drogi gruntowej. Rozpocznie się od skrzyżowania z ulicą Profesora Tomasza Żuka na południe od szpitala w Zdunowie, a zakończy na początku miejscowości Niedźwiedź. Jej długość wyniesie ponad 3 kilometry.

– Nowa droga znacznie skróci połączenie Niedźwiedzia ze Szczecinem, o co mieszkańcy tej miejscowości zabiegali od ponad 30 lat – mówi wojewoda Tomasz Hinc. – Będzie również stanowiła dodatkowe połączenie ze szpitalem w Szczecinie Zdunowie – dodaje wojewoda.

Oprócz samej drogi, wybudowane zostaną: system odwodnienia oraz zjazdy do posesji i na drogi boczne oraz wprowadzona stała organizacja ruchu. Na planowanym odcinku przebudowane zostaną sieci teletechniczne, energetyczne i gazowe.

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: ZUW