Drukuj

21672Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na odcinek drogi ekspresowej S19, od miejscowości Ploski nad Narwią do Chlebczyna na południe od Bugu, trafił już do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. To drugi wniosek o DŚU dla S19 na Podlasiu - we wrześniu ubiegłego roku złożony został wniosek na odcinek od węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz) do Plosek.

 

Oba fragmenty S19, na które złożone zostały wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, stanowią przeszło 100-kilometrowy fragment przyszłego szlaku Via Carpatia, łączącego kraje bałtyckie z południem Europy, jak i samej drogi ekspresowej S19 Białystok – Lublin.

Do RDOŚ złożone zostały kompletne analizy wszystkich opracowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego środowiskowo (III), który jednocześnie został przewidziany przez GDDKiA jako wariant realizacyjny.

Obejmuje on budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości ok. 68,76 km, od miejscowości Ploski nad Narwią do miejscowości Chlebczyn w województwie mazowieckim na południe od Bugu. Wariant obejmuje także budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu odcinka drogi krajowej nr 66 o długości ok. 5,9 km.

Decyzja środowiskowa jest pierwszym z istotnych kroków do realizacji całej inwestycji. To ona wyznaczy korytarz, w którym „eska” ma się zmieścić. Procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przewiduje także udział społeczeństwa i możliwość zgłoszenia uwag, wniosków, postulatów.

Źródło: GDDKiA O/Białystok