Drukuj

21836Od 15 grudnia do 15 marca na budowie obwodnicy Sanoka trwa przerwa zimowa. Pomimo tego wykonawca, Max Bögl Polska Sp. z o.o., prowadzi roboty takie jak: wykopy i nasypy, konstrukcje nawierzchni oraz roboty mostowe.

 

Rodzaj prowadzonych robót uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Co też ważne, prace prowadzone są przy przestrzeganiu wszelkich zasad dotyczących realizacji robót w okresie zimowym.

Zakres prowadzonych aktualnie na budowie prac to:
- wykop w skale,
- nasyp przeciążeniowy na rondzie nr 2,
- zbrojenie konstrukcji wiaduktu drogowego WD-3,
- przygotowanie platformy pod rusztowanie ustroju wiaduktu drogowego WD-4,
- przygotowanie do betonowania konstrukcji ramy wiaduktu drogowego WD-8 – zabezpieczenie deskowania i zbrojenia, ogrzewanie,
- dostawy elementów murów z gruntu zbrojonego na wiadukt drogowy WD-1,
- przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego na moście drogowym MD-5, a na moście drogowym MD-7 pod izolację i kapy chodnikowe,
- dostawy materiałów oraz wykonywanie kanalizacji deszczowej,
- kruszenie materiału skalnego,
- wykonywanie nasypu na rondzie nr 1.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości ok. 140 mln zł, została podpisana prawie 3 lata temu. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest w tym roku.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów