Drukuj

plan DK94 Modlnica Giebultow 2Dwie firmy chcą zaprojektować i rozbudować DK 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów, do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP. Są to Eurovia (39,8 mln zł) i Strabag Infrastruktura Południe (35,5 mln zł). Zadanie chcą wykonać w ciągu 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Do wykonawcy należało będzie :
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych umową,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

Na etapie prac projektowych do wykonawcy należeć będzie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę (PnB). Ta część zadania ma być wykonana w terminie 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Na etap budowy przewidziano 12 miesięcy od przekazania placu budowy, ale do czasu realizacji robót nie będzie wliczony okres zimowy, tj. od dnia 15 grudnia do 15 marca.

Przebudowa odcinka DK 94 rozpocznie się od skrzyżowania w Giebułtowie, a zakończy na węźle Modlnica, gdzie DK 94 skrzyżuje się z planowaną drogą ekspresową S52. Przebudowane na ronda dwupasowe będą także trzy skrzyżowania, co pozwoli na zwiększenie przepustowości odcinka DK 94 na długości ok. 1,7 km, poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średnio na dobę przejeżdża na tym odcinku ponad 20 tys. pojazdów.

Źródło: GDDKiA O/Kraków