Drukuj

Rowerowy maj fotoRozpoczął się pilotaż gdańskiego projektu „Audyt i certyfikacja warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”. Jest to projekt realizowany jest przez Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ścisłej współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz Strażą Miejską w Gdańsku.

 

- Rozpoczęliśmy program pilotażowy, do którego zostało wybranych dziesięć gdańskich szkół, mający na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dotarcia uczniów piechotą i rowerem do szkół. Projekt zapowiadaliśmy już jesienią ubiegłego roku i jest zgodny z dokumentami strategicznymi Miasta Gdańska – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca funkcję prezydenta Gdańska - Jesteśmy dziś na początku drogi, zespół ekspertów będzie audytować i sprawdzać warunki dotarcia do szkół. Na podstawie raportu oraz zawartych w nim rekomendacji będziemy je wdrażać, by dotarcie uczniów do szkoły było bezpieczne i rodzice również czuli się spokojniej i pewniej wysyłając dzieci na lekcje.

Gdańskie szkoły, które będą brały w pilotażu projektu: SP nr 12 (Ujeścisko - Łostowice), SP nr 19 (Orunia), SP nr 42 (Suchanino), SP nr 45 (Wrzeszcz Górny), SP nr 62 (Krakowiec - Górki Zachodnie), SP nr 67 (Śródmieście), SP nr 79 (Przymorze Wielkie), SP nr 83 (Kokoszki), Pozytywna Szkoła Podstawowa (Kokoszki) oraz Morska Szkoła Podstawowa (Chełm).

- Spotkaliśmy się z dyrektorami szkół biorących udział w pilotażu programu, z którymi chcemy realizować program w trosce o bezpieczeństwo dzieci – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska - Korzystamy z doświadczeń miast partnerskich z Europy: włoskiego Reggio Emilia, holenderskiego Utrechtu czy hiszpańskiej Girony. W naszym mieście będziemy przeprowadzać audyt, który będzie obejmował zachowania, w jaki sposób uczniowie docierają do szkoły, i dlaczego takimi środkami transportu oraz czy istnieją rozwiązania infrastrukturalne, które warto wdrożyć, aby to bezpieczeństwo poprawić. Zależy nam, aby dotarcie było bezpieczne i to bezpieczeństwo ciągle zwiększać.

W skład zespołu audytorów wchodzą przedstawiciele: Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku ( koordynuje program), Miejskiej Policji w Gdańsku, Straży Miejskiej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Projekt rozpoczniemy już w marcu do badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i pedagogów, kolejnym krokiem będzie audyt terenowy, który będzie przeprowadzony wokół każdej ze szkół wytypowanej to pilotażu. Zespół ekspertów przeprowadzi ewidencję, tego co jest obecnie i tego, co można by poprawić, aby ułatwić dotarcie do szkół. Podsumowaniem będzie raport z rekomendacjami, który będzie skończony w czerwcu 2019. Planujemy wdrożenie rekomendacji od września - wyjaśniał Remigiusz Kitliński, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej.

Projekt niesie wiele korzyści dla szkół: każda szkoła otrzyma niezależny, interdyscyplinarny raport oraz rekomendacje do zmian na terenie szkoły. Jednostki miejskie będą prowadziły działania infrastrukturalne w otoczeniu szkół, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczniów, rodziców i nauczycieli.

Źródło: UM Gdańsk