Drukuj

plan DK94 Modlnica Giebultow 4Do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP rozbudowana zostanie droga krajowa nr 94 na odcinku przez Modlnicę do skrzyżowania na Giebułtów, w powiecie krakowskim. Umowa z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. podpisana została 4 marca 2019 r. Projekt i budowa kosztować będzie niespełna 35,5 mln zł.

 

Na etapie prac projektowych do wykonawcy należeć będzie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę (PnB). Ta część zadania ma być wykonana w terminie 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Na etap budowy przewidziano 12 miesięcy od przekazania placu budowy, ale do czasu realizacji robót nie będzie wliczony okres zimowy. Wszystkie prace muszą być zrealizowane w terminie 28 miesięcy od daty podpisania umowy

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 pomiędzy Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów/dobę, z czego prawie 2,5 tys. to samochody ciężarowe. W porannych i popołudniowych godzinach szczytu wartości te wzrastają do tego stopnia, że tworzą się zatory. Wynika to z faktu, że w tych okolicach Krakowa intensywnie wzrasta od lat zabudowa mieszkaniowa, jest dużo zjazdów do drogi krajowej i w efekcie jej przepustowość na tym odcinku się wyczerpuje. Dla porównania 5 lat temu, zgodnie z pomiarami, natężenie ruchu było tu o 26% mniejsze. Problem jest widoczny szczególnie w obrębie skrzyżowań.

25 listopada 2016 r. Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji „Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP”.

17.02.2017 r. ogłoszony został przetarg na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

23.03 2017 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji i 14.07.2017 r. złożony został wniosek do Urzędu Gminy Wielka Wieś o wydanie decyzji środowiskowej.

26.04.2018 r. wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji.

17 lipca 2018 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i przebudowę tego odcinka.

24 stycznia 2019 r. otworzono oferty firm EUROVIA i STRABAG, które zaproponowały prawie 40 i ok. 35,5 mln zł za zrealizowanie inwestycji.

4 marca 2019 r. podpisana została umowa z firmą STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

Rozbudowa drogi jednojezdniowej do parametrów drogi dwujezdniowej oraz przebudowanie trzech skrzyżowań na ronda dwupasowe pozwoli na zwiększenie przepustowości odcinka dk 94 na długości ok. 1,7 km. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przebudowany odcinek rozpocznie się od skrzyżowania w Giebułtowie do węzła Modlnica, na skrzyżowaniu DK94 z planowaną drogą ekspresową S52.

Źródło: GDDKiA O/Kraków