Drukuj

skarbimierzalbumZarządca drogi jest odpowiedzialny m.in. za jej stan techniczny, utrzymanie i ewentualną naprawę. To właśnie od zarządcy danej drogi kierowcy mogą dochodzić odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wywołane np. przez zniszczoną nawierzchnię.

 

Droga publiczna w Polsce
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych reguluje, do jakiej kategorii zaliczana jest dana droga publiczna. Każdy może z niej korzystać, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Zarządcy dróg odpowiadają za drogi publiczne w Polsce, które dzielą się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.

Zarządcy dróg w Polsce
Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne. Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu. Za wszystkie drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad (A) i dróg ekspresowych (S)) leżące w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent tego miasta.

W Polsce istnieją jeszcze odcinki autostrad „prywatnych” zarządzanych przez firmy w ramach umów koncesyjnych.

Zarządca drogi… przywilej i obowiązek
Każdy zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg i całej infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki, sygnalizacja świetlna, obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe).

Odszkodowanie? Ustal kto jest zarządcą drogi
Kierowco, uszkodziłeś pojazd w wyniku bliskiego spotkania z „dziurą w drodze”? Aby skutecznie uzyskać odszkodowanie, ustal kto jest zarządcą drogi, na której zdarzenie miało miejsce. Jeżeli tego nie wiesz, wezwij na miejsce zdarzenia Policję i udokumentuj całe zdarzenie.

Źródło: GDDKiA