Drukuj

edroga003Zarząd województwa lubuskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020 projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wielkopolski”.

 

- Konsekwentnie realizujemy program budowy i modernizacji dróg. W ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Wartość zadania to ponad 17 mln zł, wartość dofinansowania przekracza 15 mln zł.

- Ułatwiona dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa, atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacji gospodarczej regionu to główne cele projektu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 o łącznej długości 6,36 km. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów.

Celem projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym, poprawa dostępności do autostrad i dróg ekspresowych poprzez zwiększenie standardu i jakości sieci dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia spójności polskiej sieci transportowej z systemami transportowymi krajów UE.

Celem zadania jest:
- ułatwienie dostępności do głównych szlaków komunikacyjnych (sieci TEN-T), zwłaszcza do drogi ekspresowej S3,
- bardzo dobry stan techniczny drogi redukujący nadmierne zużycie paliwa, hałas i emisję spalin,
- poszerzenie oraz uregulowanie szerokości jezdni,
- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu w wyniku budowy/przebudowy zatok autobusowych, chodników, oświetlenia przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej,
- zwiększenie bezpieczeństwa w wyniku poprawy odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne) oraz usunięcia kolidujących drzew,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacji gospodarczej regionu,
- ułatwiony dostęp komunikacyjny do specjalnej strefy ekonomicznej oraz centrów dystrybucyjno-logistycznych w Gorzowie Wielkopolskim i Drezdenku,
- wzrost mobilności mieszkańców,
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 158.

Źródło: UMWL