Drukuj

km4600Prace przy budowie obwodnicy Bolkowa idą pełną parą, stan zaawansowania rzeczowego wynosi ponad 65%. Wykonawca zadania przystąpił do wykonywania ostatniego obiektu realizowanego w ramach przedmiotowego zadania. Jest to wiadukt W-3, którego zadaniem będzie bezkolizyjne przeprowadzenie drogi gminnej pod obwodnicą do przyległych terenów.

 

Obiekt posiada konstrukcję ramową, żelbetową sprężoną o rozpiętości 12,5 m. Zakończono roboty ziemne i przystąpiono do wykonywania warstwy wyrównawczej z chudego betonu. W kolejnych dniach będą prowadzone prace związane z montażem zbrojenia, szalunków i betonowaniem fundamentów obiektu.

Budowa wiaduktu nie ma wpływu na utrudnienia w ruchu lokalnym. Natomiast w dalszym ciągu jest zamknięty ponad 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 5 relacji Wrocław – Jelenia Góra od węzła Bolków (połączenie z drogą ekspresową S3) do stacji paliw Orlen w Bolkowie.

Planowane zakończenie prac na obwodnicy Bolkowa to koniec września 2019 r.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław