Drukuj

edroga036Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728, na odcinku Drzewica - Brzustowiec. Rozbudowa obejmie prawie 2,8 km (od mostu na rzece Drzewiczce w Drzewicy do miejsca, gdzie rozpoczyna się istniejący chodnik w miejscowości Brzustowiec).

 

Zakres robót będzie obejmował:
- rozbudowę jezdni,
- rozbudowę skrzyżowań, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Sikorskiego.
- budowę chodników,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych,
- rozbiórkę i budowę zjazdów,
- rozbiórkę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką,
- budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych),
- budowę oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji z infrastrukturą teletechniczną, wodociągową i elektroenergetyczną.
Koniec robót planowany jest w połowie listopada 2020 r.

To ostatni fragment drogi wojewódzkiej nr 728, na terenie województwa łódzkiego, który czekał na modernizację. Droga jest odcinkiem wjazdowym do regionu, a sama modernizacja zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy.

Źródło: ZDW w Łodzi