Drukuj

zakazW związku z remontem wiaduktu nad linią PKP w Oświęcimiu (Babice) od poniedziałku 3 czerwca, przejazd DK44 przez ten obiekt nie będzie możliwy. Objazd prowadzony będzie drogami wojewódzkimi nr 934, 780 i 933 przez miejscowości: Kopciowice, Chełmek i Bobrek.

 

Po zamknięciu wiaduktu dla ruchu wykonawca robót rozpocznie frezowanie nawierzchni na wiadukcie i dojazdach do niego. Następnie rozkopany zostanie dojazd od strony Oświęcimia, wykonane mikropale i żelbetowy blok kotwiący w celu stabilizacji przyczółku wiaduktu. Ekspertyza wykonana dla 21 metrowego wiaduktu nad linią kolejową w Oświęcimiu, na DK44 wykazała jego zły stan techniczny. Przyczółek pochylił się zaciskając urządzenie dylatacyjne.

Po wykonaniu napraw odtworzona zostanie konstrukcja jezdni na dojeździe od strony Oświęcimia, nawierzchnia jezdni na całej długości obiektu oraz dojeździe od strony Oświęcimia, nawierzchnia chodników i bariery energochłonne.

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest 1 sierpnia. Koszt remontu wyniesie ok. 1 mln 138 tys. zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków