Drukuj

doodle 1388117 960 720Od poniedziałku, 10 czerwca w Krakowie wykonywane są pomiary rzeczywistej emisji spalin metodą „remote sensing”, tj. przy wykorzystaniu metody teledetekcji. Są prowadzone na Alejach Trzech Wieszczów (w rejonie Domu Handlowego „Jubilat”) oraz na ul. Księcia Józefa.

 

Tego rodzaju badania z powodzeniem stosowane są od kilku lat za granicą, m.in. w Zurychu i Londynie. Polegają one na pobieraniu próbek z rur wydechowych pojazdów.

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce zdecydował się na przeprowadzenie tego typu badań. Ich celem jest dostarczenie rzeczywistych danych i kompleksowego obrazu dotyczącego emisji spalin pojazdów poruszających się na co dzień po ulicach miasta.

- Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, które grupy pojazdów emitują największe zanieczyszczenia. Z punktu widzenia Zarządu Transportu Publicznego szczególnie kładziemy nacisk na porównanie pojazdów transportu zbiorowego, tj. autobusów komunikacji miejskiej, autobusów komunikacji regularnej i autokarów, z samochodami osobowym – zaznacza Łukasz Franek, dyrektor ZTP.

Urządzenia pomiarowe będą zapisywać szereg informacji. Do najważniejszych należy poziom stężeń substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząsteczki stałe PM.

Zakończenie części pomiarowej zamówienia planowane jest pod koniec czerwca. Po tym czasie wykonawca pomiarów przystąpi do opracowywania wyników.

Źródło: UM Kraków