Drukuj

20190814 101928Nowy wodociąg, gotowa część chodników i zjazdów do posesji, pierwsze warstwy nowej jezdni- tak wygląda obecnie remont ul. Kołłątaja. Od piątku, 23 sierpnia, na kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu.

 

Trwa remont ulicy Kołłątaja. Na odcinku od ronda Komitetu Obrony Robotników do wysokości Kołłątaja 23 wymieniono wodociąg. Ustawiono nowe krawężniki. Gotowe są już zjazdy do posesji i chodniki. Na przedmiotowym odcinku rozpoczęło się układanie warstw konstrukcyjnych pod przyszłą jezdnię. Z kolei na łączniku od ul. Kołłątaja w kierunku ulicy Legionów, na połowie odcinka wykonano nowe parkingi z kostki betonowej, a także warstwy konstrukcyjne jezdni - warstwę odsączającą i podbudowę z kruszywa łamanego.

Cały ten zakres jest przygotowany do ułożenia pierwszej warstwy asfaltowej. Prace są planowane w połowie przyszłego tygodnia. Po ich zakończeniu zostanie wprowadzony drugi etap realizacji ruchu. Zaczną one obowiązywać od piątku 23 sierpnia i będą polegały na zamknięciu dalszego odcinka ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Lelewela (skrzyżowanie będzie przejezdne) oraz drugiej połowy łącznika (do skrzyżowania z ul. Legionów).

Odcinek, który obecnie jest przebudowywany zostanie wówczas udostępniony do ruchu pojazdów i do parkowania.

20190814 10171020190814 10183820190814 10200320190814 10203620190814 102137

 

 

 

 

 

W ramach prac na odcinku 552 metrów, na odcinku od ul. Podgórnej do Trasy Władysława Raczkiewicza powstanie nowa jezdnia wraz z podbudową. Odnowiony zostanie chodnik, a wpusty zapewniające odwodnienie ulicy zostaną wymienione.

Nowy wygląd zyska również odcinek ulicy Lelewela od ul. Legionów do Kołłątaja. Stara, zdegradowana nawierzchnia ustąpi miejsca nowej bitumicznej jezdni. Kapitalny remont przejdą także chodniki i parking.

Źródło: MZD w Toruniu