Drukuj

edroga661W Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwają prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu (ZMR), którego celem będzie wypełnienie warunków finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wsparcie planowania strategicznego w sektorze transportu. Model transportowy na poziomie krajowym obejmie między innymi: transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny śródlądowy.

 

Jednym z działań, których rezultaty zostaną wykorzystane przy budowie ZMR, są rozpoczęte w sierpniu br. ogólnopolskie badania społeczne, mające dostarczyć wiedzę na temat sposobów podejmowania decyzji związanych z realizowaniem podróży przez mieszkańców Polski. Badania potrwają do października.

Na zlecenie CUPT, badania realizuje konsorcjum firm badawczych. Metodologia badania opiera się na analizie zebranych kwestionariuszy oraz wnioskach wyciągniętych z indywidualnych rozmów z moderatorami. Uczestnicy badań pozostaną całkowicie anonimowi, a uzyskane wyniki przedstawione zostaną w formie zbiorczej, uniemożliwiającej jakąkolwiek identyfikację osób z udzielonymi odpowiedziami.

Źródło: CUPT