Drukuj

DW703 2Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 pomiędzy Chruślinem a Brzozowem zbliża się do końca. Trwają ostatnie prace.

 

Zaawansowanie robót wynosi ponad 90%. Drogowcy mają do wykonania jeszcze oznakowanie pionowe, część poziomego. Finalizowane są prace przy układaniu warstwy ścieralnej oraz robotach brukarskich.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a wartość projektu to 43,9 mln zł. Długość odcinka poddanego rozbudowę to 9,5 km.

DW703 1Zakres robót obejmował:
- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,
- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,
- rozbiórkę i budowę chodników,
- rozbiórkę i budowę zjazdów,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę zatok autobusowych,
- rozbiórkę i budowę przepustów,
- budowę przejść dla zwierząt przez rowy kryte,
- rozbiórkę i budowę mostu,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszcz.,
- przebudowę rowów szczelnych otwartych i zakrytych,
- budowę rowu odwadniającego i zbiornika retencyjnego,
- przebudowę dna rzeki Mrogi,
- rozbudowę oświetlenia drogi,
- budowę i przebudowę sieci elektroenerg., teletechn., wodoc. i budowę przyłączy wodociągowych,
- przebudowę rowów melioracyjnych,
- przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

Źródło: ZDW w Łodzi