Drukuj

IMG 20191018 095207Trwa przebudowa drugiego etapu ulicy Płaskiej. Na skrzyżowaniu Płaskiej i Twardej powstaje rondo. Inwestycja jest realizowana na odcinku 980 metrów i potrwają do maja 2020 roku.

 

Przebudowa ulicy Płaskiej została podzielona na etapy. W 2016 roku przebudowany został odcinek od wjazdu do Energotermu do skrzyżowania z ul. Twardą. Jezdnia z trylinki ustąpiła miejsca nawierzchni z mieszanki asfaltowej. W ramach inwestycji wykonano nowy chodnik i zjazdy do posesji. Została wykonana także kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

Na początkowym zakresie ul. Płaskiej, z uwagi na planowaną rozbudowę układu drogowego Płaska-Równinna–Morwowa, od ul. Równinnej do wjazdu do firmy Energoterm wykonano nakładkę bitumiczną, aby poprawić komfort jazdy i odprowadzanie wód deszczowych.

Drugi etap prac, który jest w trakcie realizacji, obejmuje odcinek od ul. Twardej do ul. Szymańskiego. Na całym odcinku wykonana będzie jezdnia bitumiczna. Dla pieszych powstaje chodnik z kostki betonowej. W ramach inwestycji zostanie zamontowane oświetlenie i wybudowana kanalizacja deszczowa, sanitarna i teletechniczna. Obecnie na skrzyżowaniu Płaskiej i Twardej budowane jest rondo.
Na czas prowadzonych prac ulica Płaska odcinkami jest wyłączana z ruchu. Objazd został wytyczony ulicami: Równinna, Skłodowska-Curie i Szymańskiego.

Źródło: MZD w Toruniu