Drukuj

IMG 4079W tym tygodniu (3-5 lutego) w Białowieży odbywa się XII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Białystok.

 

Seminarium organizowane jest od 2007 r. we współpracy z Politechniką Białostocką. Adresowane jest ono głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. W tym roku również przyjechało około 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa i całego kraju. To okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium oparte jest na programie składającym się z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:
- planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
- projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
- materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
- geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
- utrzymania i remontów dróg oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

Pierwszego dnia odbyły się sesje o aktualnej sytuacji na drogach Podlasia oraz nawierzchniach poroelastycznych, natomiast 4 lutego uczestnicy biorą udział w sesjach dotyczących materiałów i nawierzchni drogowych, problemów dotyczących mostów i projektowania. Na ostatni dzień organizatorzy zaplanowali 5 referatów dotyczących problemów wodno-prawnych, środowiskowych i ekonomicznych w budownictwie komunikacyjnym.

IMG 4080IMG 4081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie obrad odbywają się również prezentacje głównych sponsorów Seminarium, zaś w przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy Seminarium mają możliwość odwiedzenia stoisk reklamowych firm partnerskich. Poza tym organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium różnymi niespodziankami artystycznymi, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje sprzyjają cennym kontaktom biznesowym.