Drukuj

krbrd 2020 02 20VII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020 były okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań, uporządkowania wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz omówienia aspektów praktycznych wdrażanych środków organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konferencja objęta patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyła się w dniach 19-21 lutego 2020 r.

 

W ramach tegorocznej konferencji odbyło się seminarium specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg - oświetlenie 2020”, ogólnopolskie forum „Bariery i organizacja ruchu 2020” oraz debata „Najważniejsze problemy BRD w Polsce”. Portal edroga.pl był patronem medialnym Krakowskich Dni BRD.

Wśród panelistów byli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

- Zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach, w tym ich niechronionych użytkowników, jest priorytetem rządu. Wymaga współpracy wielu środowisk, ponieważ obejmuje nie tylko działania legislacyjne, ale także inwestycyjne i edukacyjne - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Podczas debaty „Najważniejsze problemy brd w Polsce” minister Adamczyk omówił opracowany w MI projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który zakłada wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych i samych kierowców. Przewiduje m.in. zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.

Projekt ustawy został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD53 i został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji wraz z jego uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Minister przypomniał także, że dzięki staraniom Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od grudnia 2019 r. obowiązuje jazda na suwak oraz udostępnienie przejazdu służbom ratowniczym do poszkodowanych – korytarz życia.

Szeroko omówiono również zagadnienie dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. To jedno z rozwiązań technicznych, wpływające na poprawę widoczności pieszego na przejściu dla pieszych i w jego otoczeniu.
W 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Są one rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg.

Innym ważnym narzędziem, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym, są opracowane w 2019 r. w MI wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.

Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej na poziomie krajowym i regionalnym to nie wszystko. Ważne jest także informowanie społeczeństwa o nowych regulacjach prawnych oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań w ruchu drogowym.

Drugiego dnia konferencji odbyła się debata ekspertów, z której relacja jest już dostępna:

Źródło: MI, YT