Drukuj

edroga03115 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Na listach podstawowych znalazły się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 902 607 zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 148 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2020 r. środkami Funduszu w wysokości 174 247 344 zł. Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazły się również 32 zadania gminne wieloletnie z zapewnieniem finansowania w latach 2020 – 2026 w kwocie: 137 474 669,83 zł oraz 9 zadań powiatowych wieloletnich z zapewnieniem dofinansowania w latach 2020 – 2022 o łącznej kwocie 45 437 215, 51 zł.

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu wynosi łącznie 192,8 km.


W chwili obecnej uruchomiony został proces kontraktacji zadań, który umożliwi samorządom wszczynanie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań.

Szczegóły:
https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dofinansowanie-ze-srodkow-funduszu-drog-samorzadowych/

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie