Drukuj

road 3419236 1280W dniu 8 października CUPT zawarł z Ministrem Infrastruktury, Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umowę o dofinansowanie unijne na działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów.


Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie nadmiernej prędkości pojazdów przewidziane w projekcie obejmą zasięgiem teren całego kraju. Planowane jest szerzenie świadomości użytkowników ruchu drogowego poprzez emisję kampanii w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz działania informacyjno-promocyjne realizowane m.in. w internecie.


-Dofinansowanie ze środków europejskich programu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to ważny sygnał. Jesteśmy przekonani, że działania podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego doprowadzą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków spowodowanych nadmierną prędkością - podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.


- Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w sposób kompleksowy podchodzi do bezpieczeństwa na drogach. Ze wsparciem funduszy europejskich na drogowej mapie Polski przybywa kilometrów, które nie tylko wpływają na komfort jazdy, ale też poprawiają bezpieczeństwo. Z funduszy unijnych, oprócz inwestycji w nowe drogi, dofinansowujemy również działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z POIiŚ na projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczyliśmy 150 mln euro – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

 

W ramach projektu zakłada się realizację kampanii społecznej dot. ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście a także realizacja kampanii społecznej na rzecz ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości.
-27% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce to piesi; to zauważalnie więcej niż średnio w Unii Europejskiej. Główną przyczyną jest nadmierna prędkość. Unijny budżet od kilkunastu lat wspiera rozwój mobilności i modernizację infrastruktury transportowej w Polsce. W ślad za tym idzie dziś także wsparcie dla działań edukacyjnych. Te dwa filary z pewnością przysłużą się spełnieniu, unijnej „Wizji Zero”, która zakłada, że w 2050 r. ludzie nie będą już ginąć w wypadkach. – zaznacza Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Bezpieczeństwo pieszych a także ograniczanie nadmiernej prędkości pojazdów to priorytet w procesie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cieszymy się, z uzyskanego dofinansowania oraz jesteśmy dumni, że jako Centrum Unijnych Projektów Transportowych możemy takie projekty wspierać i promować – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizowane kampanie mają wymiar edukacyjno-informacyjny, co będzie miało wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zakres projektu obejmuje także przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów” Beneficjent: Minister Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych