Drukuj

Podatkiem od środków transportowych opodatkowani są właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, a także ciągników. Jeżeli posiadasz pojazd tego typu, lub w najbliższej przyszłości planujesz jego zakup, będziesz zobowiązany do dopełnienia pewnych formalności: złożenia deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie, zachowania terminów i opłacania podatku od środków transportowych. Jak dopilnować wszystkich kwestii? O czym musisz pamiętać? Podpowiadamy!

 

Podatek od środków transportowych – kto i za co zapłaci?

Podatek od środków transportowych obejmuje następujące rodzaje pojazdów:

Podatek od każdego z posiadanych pojazdów, zaliczających się do powyższego zestawienia, opłacany jest przez właściciela lub posiadacza. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, może być to:

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca, następującego po terminie, w którym pojazd zostanie po raz pierwszy zarejestrowany w Polsce, lub kiedy zostanie zawarta umowa kupna (dotyczy pojazdów, które były już zarejestrowane w kraju).

Kto może zostać zwolniony z podatku od środków transportowych?

Obowiązek podatkowy nie dotyczy:

Z obowiązku opłacania podatku od środków transportowych mogą zostać zwolnieni również mieszkańcy gminy, która podejmie stosowną uchwałę. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w Twoim miejscu zamieszkania! Informacja podatkowa powinna zostać udzielona Ci osobiście lub przez telefon.

Zgłoszenie pojazdu do opodatkowania – kiedy i gdzie?

Powstanie obowiązku podatkowego powinieneś zgłosić w ciągu 14 dni od terminu, w którym zaistniały stosowne okoliczności – kupno pojazdu lub zarejestrowanie do na terytorium Polski. Wyjątkiem jest sytuacja, w której samochód zakupiony został na początku roku – wówczas deklarację podatkową (DT-1) powinieneś złożyć do 15 lutego.

Przykład

Anna zakupiła pojazd, który polega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Umowa sprzedaży została zawarta 11 lipca 2021 roku. Do 25 lipca 2021 Anna powinna złożyć stosowną deklarację podatkową.

Krzysztof kupił pojazd za granicą i 10 stycznia 2021 roku zarejestrował do w Polsce. Deklarację DT-1 będzie zobowiązany złożyć do 15 lutego 2021 roku.

Deklarację DT-1 powinieneś złożyć:

Deklaracja podatkowa a kilku właścicieli

Jeżeli pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, do złożenia deklaracji DT-1 zobowiązana jest osoba, która została wpisana do dowodu rejestracyjnego na pierwszej pozycji. Dokumenty należy złożyć do dokumentu właściwego dla adresu zamieszkania tej osoby.

Odpowiednią deklarację powinieneś złożyć w urzędzie gminy, miasta na prawach powiatu lub urzędzie dzielnicy. Możesz zrobić to osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli jednak chcesz zaoszczędzić czas, złóż deklarację na podatek od środków transportowych online.

Podatek od środków transportowych – termin płatności

Podatek od środków transportowych opłacany jest w dwóch ratach, o ile nie zaistniały okoliczności, które wykluczają taką możliwość.

W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego i przed 1 września, podatek zapłacisz w dwóch ratach:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał pomiędzy 1 września a 31 grudnia, podatek zapłacisz w jednej racie, płatnej w ciągu 14 dni.

W kolejnym roku lub w przypadku, gdy obowiązek powstał pomiędzy 1 stycznia a 1 lutego, podatek zapłacisz w dwóch ratach:

Wysokość podatku od środków transportowych ustalana jest corocznie przez radę gminy. Informacja podatkowa dostępna jest w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub lokalizacji firmy.

20210729153130

Artykuł sponsorowany