Drukuj

DrogaTrwa rekrutacja na 7 edycję studiów podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg. Studia organizowane są przez Zakład Technologii Budowy Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęcie studiów przewidziane jest na 10.2021.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich, w szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg, inżynierii materiałów drogowych oraz technologii nawierzchni.

Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze) i rozpoczynają sie w pazdzierniku 2021. Zajecia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych można znaleźć tutaj: Ulotka_SPEiUD.pdf

 

 

Źródło: https://www.speiud.il.pw.edu.pl/