Drukuj

Jakie prawa mają strażnicy miejscy?Czy straż miejska ma podobne prawa do policji? Na jakich zasadach może odbywać się kontrola ruchu drogowego przez straż miejską i za co może karać kierowców? Jak wygląda sprawa rejestrowania wykroczeń za pomocą fotoradarów? Czy strażnicy miejscy mają podobne uprawnienia jak policja?

Strażnicy miejscy (gminni) nie mają takich samych możliwości kontroli na drodze jak policjanci. Mogą jednak kontrolować m.in. kierujących pojazdami, niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach, uczestników ruchu naruszających przepisy o: zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt oraz o ruchu pieszych. W ramach wykonywania czynności w trakcie kontroli ruchu drogowego strażnicy są upoważnieni do: zatrzymywania pojazdów, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem.

 

Strażnicy miejscy mogą rejestrować wykroczenia za pomocą obrazu z kamer umieszczonych w miejscach publicznych. Za pomocą urządzeń rejestrujących prędkość i obraz mogą także karać za przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz za przejechanie na czerwonym świetle. Kontrola ta może być realizowana wyłącznie przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej. Chodzi tu np. o fotoradary czy kamery.

Czy straż miejska może zatrzymywać pojazdy? Czy pieszy patrol ma prawo skontrolować kierowcę? Czy pojazdy straży miejskiej są uprzywilejowane? Czy strażnik może zbadać trzeźwość kierowcy?

Więcej: Łukasz Kuligowski, Dziennik Gazeta Prawna 12.05.2010 (91) - str.B11