Drukuj

Będą mandaty za złe parkowanie pod blokiemDrogi wewnętrzne na osiedlach mieszkaniowych nie są teraz traktowane jako drogi publiczne. Policja ani straż miejska nie ma możliwości karania poruszających się po nich kierowców na takich samych zasadach, jak użytkowników dróg publicznych. Dziennik Gazeta Prawna ostrzega, że zmieni to wkrótce nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Obecnie odpowiedzialność za łamanie przepisów kodeksu drogowego ponoszą użytkownicy dróg publicznych - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dróg oznaczonych jako strefy zamieszkania.  Nowelizacja rozszerzy zakres obowiązywania prawa o ruchu drogowym na każdy obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. O ustanowieniu strefy ruchu będzie decydował zarządca drogi wewnętrznej lub jej właściciel.

Więcej: Adam Makosz/ Dziennik Gazeta Prawna z dnia: 2010-06-25