Drukuj

Przejścia dla zwierzątNegatywny wpływ dróg na środowisko jest faktem bezdyskusyjnym, jednak zły dobór elementów łagodzących czy kompensujących pogłębia tego skutki. Oddziaływanie drogi na środowisko jest znacznie większe w trakcie jej budowy czy przebudowy, niż już w samym okresie jej eksploatacji. Dlatego istotne jest, by inwestycja drogowa była dobrze logistycznie przygotowana. Ważne jest też uwzględnienie w harmonogramach robót cykli przyrodniczych, aby nie zakłócać na przykład okresów lęgowych ptaków czy migracyjnych zwierząt. Ponadto przygotowując inwestycję należy brać pod uwagę późniejsze jej użytkowanie w harmonii z otoczeniem przyrodniczym. Z tym jednak bywa różnie, krytyka ekologów w takich sytuacjach jest więc bezwzględna. Restrykcyjna jest też Komisja Europejska – każdy błąd czy zaniechanie może inwestora drogo kosztować.

O wymaganiach ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na przejścia dla zwierząt mówił Krzysztof Molewski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podczas październikowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (SPOT – 27 października br., Lublin). Poniżej prezentujemy jego wystąpienie oraz publikujemy zdjęcia, do których się odwołuje w wypowiedzi.

 

{mp3}przejscia_dla_zwierzat{/mp3}

 

Przejście dla małych ssaków
Przejście dla zwierząt Przejście dla zwierząt
Fot. 1. Przejście dla małych ssaków
Fot. 2. Przejście dla zwierząt Fot. 3. Przejście dla zwierząt
Teren przed przejściem dla zwierząt Rzeka Banówka – teren przyległy do mostu
Fot. 4. Teren przed przejściem dla zwierząt Fot. 5. Rzeka Banówka – teren przyległy do mostu