Drukuj

Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerówCzym się różni C-16+T-22 od C-13/16? Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się kolejna opinia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych. Tym razem opracowanie omawia cel, zakres, podstawy prawne i przykłady zastosowania ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerów, oznakowanego kombinacją znaków C-16 i T-22. Oznakowanie to służy dopuszczeniu ruchu rowerzystów na chodniku, ale bez obowiązku korzystania z niego, który wymusza kombinacja C-13/16.

 

Tego typu rozwiązania są popularne m.in. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii...

...a ostatnio zaczynają się pojawiać także w Polsce. Na zdjęciu przejście drogi krajowej nr 52 przez Kęty (woj. małopolskie). (fot. Janusz Pietraszek)

Kombinacja znaków C-16+T-22 jest ważnym narzędziem organizacji ruchu rowerowego. W Polsce jest ono nawet bardziej potrzebne niż w krajach Europy Zachodniej, ze względu na występujące braki w infrastrukturze rowerowej, w szczególności znaczną liczbę substandardowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowym argumentem za stosowaniem tego typu oznakowania jest duże zróżnicowanie typów rowerów i ich użytkowników w Polsce - od rozwijających niewielkie prędkości osób starszych na „składakach” przez młodych rowerzystów na rowerach górskich po kolarzy szosowych.

Aleksander Buczyński
Zespół ds. Ścieżek Rowerowych
Departament Studiów GDDKiA

Opinia w sprawie stosowania kombinacji znaków C-16 i T-22 dla dopuszczenia ruchu rowerów na ciągach pieszych (PDF)