Drukuj

Do 29 czerwca można drogą elektroniczną przesyłać uwagi, wnioski i opinie dotyczące projektu przebudowy wschodniej części wiaduktu Kosynierów Górczyńskich w Poznaniu (część zachodnia wiaduktu została zmodernizowana w latach 2007 - 2008).

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę i budowę wiaduktu drogowego wschodniego w ciągu drogi krajowej nr 5 (ul. Głogowska) nad linią kolejową Warszawa Zachodnia - Kunowice w rejonie stacji węzłowej Poznań Górczyn (km 309+155) oraz estakady dojazdowej z ul. Rakoniewickiej.

W zakresie inwestycji jest również budowa dojazdów do wiaduktu oraz estakady dojazdowej z ul. Rakoniewickiej, układu drogowego w rejonie ul. Rakoniewickiej oraz ekranów akustycznych. Inwestycja obejmie także wykonanie oświetlenia ulic, odwodnienia pasa drogowego, urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Źródło: ZDM Poznań