Drukuj

Od piątku (31 sierpnia) już można przejechać z Gryfina do niemieckiego Mescherin po wyremontowanym moście. Rozbudowa mostu miała na celu poprawę stanu technicznego, bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz walorów użytkowych mostu granicznego.

W ramach przebudowy podniesiono konstrukcję mostu, rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej, w zamian której wykonano nową nawierzchnię asfaltową SMA, nowe chodniki i dojazdy zarówno od strony polskiej, jak i niemieckiej.

W zakresie robót wykonywanych przez firmę Intop Szczecin Sp. z o.o. zrealizowano m.in.:
- rozbiórkę płyty pomostowej z wyposażeniem obiektu tj. jezdni, chodników, krawężników, izolacji, dylatacji, balustrad, sieci uzbrojenia, dojazdów do mostu, itp.;
- przebudowę i remont przyczółków i filarów;  
- wykonanie nowej żelbetowej płyty pomostu wraz z wyposażeniem tj. dylatacje, izolacje, balustrady, krawężniki;

- wzmocnienie elementów kratownicy, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych;
- budowę ziemnego wału kierującego;
- budowę murów oporowych i schodów skarpowych;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania wód opadowych;
- płyty przejściowe za przyczółkami;
- instalację oświetlenia mostu i sygnalizacji toru wodnego;
- rektyfikację i konserwację łożysk;
- zabezpieczenie powierzchni elementów konstrukcji betonowej;
- umocnienie nasypów w obrębie podpór skrajnych.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Mescherin-Gryfino - etap 2: Ueckermünde, Glashütte, Grünhof, Warsin, Eggesin-Ahlbeck, most Gryfino” programu UE Interreg IVa.

Wartość inwestycji wyniosła około 6,7 mln złotych, z czego 5,1 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego