Drukuj

Trwają prace wykończeniowe na łącznicach węzła Gdańsk Lipce na drodze ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Wykonywane są nawierzchnie bitumiczne, montowane bariery ochronne oraz ekrany akustyczne. W połowie listopada przewidziane są próbne obciążenia łącznic, a następnie uzyskanie stosownych zezwoleń, by udostępnić ten węzeł dla ruchu samochodowego.

Dzięki uruchomieniu tego węzła liczba samochodów przejeżdżających trasą wzrośnie, ponieważ skomunikuje on drogę krajową nr 91, czyli Trakt Św. Wojciecha, z drogą ekspresową S6 Obwodnicą Trójmiasta oraz drogą krajową nr 7 prowadzącą w kierunku Warszawy.

Wszelkie prace budowlane, które są jeszcze prowadzone na drodze ekspresowej S7, muszą zostać zakończone do końca listopada br.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk