Drukuj

Białystok: budowy ul. Komandorskiej i ul. Zagórki zakończoneZakończyły się prace związane z budową dwóch ulic na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, tj. ul. Komandorskiej na odc. od ul. Zagórki do ul. Posejdona oraz ul. Zagórki na odc. od ul. Zabłudowskiej do ul. Komandorskiej wraz ze skrzyżowaniami wlotów ulic bocznych.

Zadania realizowano w ramach projektu pn. „Budowa ul. Komandorskiej i ul. Zagórki w Białymstoku”. Były one kontynuacją zamierzeń władz miasta mających na celu uporządkowanie i uzupełnienie sieci dróg w tej części miasta. Projekt był dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Prace objęły wykonanie nawierzchni ulic o długości 854 m. Wybudowano ponadto obustronne chodniki wraz z wjazdami na posesje, infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z elementami odwodnienia terenu, sieć teletechniczną oraz przebudowano linie energetyczne i oświetleniowe.

Całkowita wartość zadania to 1 819 110,82 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 501 624,00 zł.

Źródło: UM Białystok