Drukuj

Mimo znaczących cięć budżetowych w Warszawie nadal buduje i remontuje się sporo. Kontynuowana będzie budowa metra, nad Wisłą zaś rozpocznie się przebudowa bulwarów. Tramwaje Warszawskie zrobią kolejne zielone torowisko, a mieszkańcy Wawra otrzymają kilka kilometrów wyremontowanych ulic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie przebudowę al. Armii Krajowej i kolejnego odcinka nowego wyjazdu z miasta w kierunku Katowic i Krakowa.

Baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na 2013 r. zawiera 2365 remontów i inwestycji. Po wstępnej weryfikacji wybrano 580 przedsięwzięć potencjalnie wymagających koordynacji. Na kilkunastu naradach koordynacyjnych z przedstawicielami inwestorów i gestorów sieci podziemnych liczbę tę uściślono do 227 zadań. Zostały one zgrupowane w 27 rejonów inwestycyjnych, w których realizowane przedsięwzięcia wymagają koordynacji.

Kontynuowana będzie budowa centralnego odcinka II linii metra. W tym roku nie będą wprowadzane nowe, duże zmiany w organizacji ruchu przy placach budów, ale możliwe są krótkie, czasowe zmiany dla potrzeb budowniczych, jak np. zwężenie ul. Targowej podczas pracy tarcz pod ulicą. Rozpocząć ma się budowa Bulwarów Wiślanych – utrudnień w ruchu można się spodziewać podczas kopania nowego przejścia podziemnego pod Wisłostradą na wysokości ul. Bednarskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowuje potężną inwestycję na Bielanach – pod ul. Marymoncką chce wybudować kolektor ściekowy. Prace będą wymagały zamknięcia dla ruchu wschodniej jezdni, obecnie trwa projektowanie całego przedsięwzięcia. Przed firmą jeszcze przetarg na wykonawcę, prace w terenie prawdopodobnie rozpoczną się jesienią. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na ten rok zapowiada oddanie do ruchu budowanych dróg ekspresowych: S2 i S79, czyli Południowej Obwodnicy Warszawy od ul. Puławskiej do węzła Konotopa, z połączeniem z ul. Marynarską oraz miejskiego fragmentu trasy Salomea-Wolica, czyli odcinka od Alej Jerozolimskich do węzła z S2 (co pozwoli miastu „podłączyć” do Alej wybudowany już odcinek ulicy nazywanej roboczo Nowolazurową). Drogowcy chcą także włączyć do ruchu wiadukt na torami kolejowymi w ciągu ul. K. Gierdziejewskiego i jego połączenie z ul. Połczyńską.

GDDKiA prowadzi w tej chwili dwa postępowania przetargowe na projektowanie i budowę kolejnych dróg ekspresowych, w obydwu data otwarcia ofert to 18 lutego. Pierwsza inwestycja to kontynuacja budowy trasy Salomea-Wolica za granicami Warszawy – od węzła Opacz (z trasą S2) do połączenia z drogą S8 do Katowic i S7 do Krakowa.
Drugie przedsięwzięcie to zaprojektowanie i przebudowanie al. Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8. Ta inwestycja wywoła duże utrudnienia w ruchu w Warszawie, dlatego że przebudowywane (remontowane lub zbudowane od nowa) będą wszystkie węzły trasy z ulicami miejskimi, Most gen. S. Grota-Roweckiego oraz jezdnie. Prace potrwają dwa lata.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych kontynuował będzie przebudowę ul. Marsa. Kierowcy jadący w kierunku centrum korzystają już z nowo wybudowanego wiaduktu nad linią kolejową. Ruch w kierunku ul. Żołnierskiej poprowadzony jest jeszcze po starej przeprawie, ale jezdnią dotychczas prowadzącą w stronę centrum. Część starej przeprawy jest już w trakcie rozbiórki. Po jej zakończeniu ruszy budowa drugiego z zaprojektowanych wiaduktów. Następny etap inwestycji w tym miejscu to budowa kolejnych wiaduktów nad linią kolejową oraz bezkolizyjnego przejazdu nad skrzyżowaniem ulic Marsa i Chełmżyńskiej oraz Marsa i Żołnierskiej wraz z poszerzeniem ul. Żołnierskiej aż do granicy miasta. Rozpoczęcie tych prac budowlanych planowane jest na 2014 r.

Innym dużym przedsięwzięciem ZMID jest budowa ulicy nazywanej roboczo Nowolazurową. W drugiej połowie roku przejezdny ma być cały odcinek od Alej Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego.

Ważną inwestycją dla mieszkańców Wawra będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Patriotów i Bysławskiej. Takie skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych i płynność ruchu drogowego. ZMID podpisał 1 lutego umowę na realizację prac budowlanych. Inwestycja ruszy na wiosnę i potrwa 6 miesięcy.

W tym roku rozpocznie się ważna i trudna inwestycja jaką jest budowa nowych ślimaków Trasy Łazienkowskiej na prawym i lewym brzegu Wisły. Wyburzone i zbudowane od nowa będzie dziewięć łącznic – jedna na Pradze i osiem przy Torwarze. Wykonawca musi uporać się z tym w ciągu dwóch lat. Te roboty wywołają duże zmiany w ruchu drogowym, bo zamykane będą połączenia Trasy Łazienkowskiej z ul. Czerniakowską i Wałem Miedzeszyńskim. 

Latem gotowa ma być poszerzona ul. Górczewska oraz ul. J. Kasprowicza. Do nowej ul. J. Kasprowicza dzielnica Bielany dołączy poszerzoną al. W. Reymonta (prace budowlane mają się rozpocząć wiosną). Inna duża dzielnicowa inwestycja to budowa przedłużenia al. Komisji Edukacji Narodowej od al. Wilanowskiej do ul. Domaniewskiej (dzielnica Mokotów). W tym roku realizowany będzie najtrudniejszy etap – połączenie nowej jezdni z ul. Puławską i al. Niepodległości. Przebudowywane będą skrzyżowania ul. Puławskiej z Domaniewską, al. Niepodległości z Domaniewską oraz ul. Domaniewska. Prace mają się rozpocząć – jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne – już 25 lutego, zamknięty dla ruchu zostanie fragment ul. Domaniewskiej na zachód od al. Niepodległości. Potem, w kilku etapach, zamykane będą odcinki al. Niepodległości i Domaniewskiej. Wyłączenie z ruchu ul. Puławskiej przy Domaniewskiej zaplanowane jest na wakacje.

Na Pradze Północ rewitalizowana będzie ul. Kawęczyńska (od ul. Ząbkowskiej do Otwockiej). Będą nowe chodniki, jezdnia, powstaną zatoki parkingowe, odrestaurowane zostaną wjazdy do bram, a na jezdni pojawią się wyniesione platformy przystankowe. Walory estetyczne praskiej ulicy podniesie mała architektura - ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz zieleń. Dzielnica chce rozpocząć remont latem.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował listę przeznaczonych do remontu ulic. Są to m.in.: ul. Ostrobramska (od al. Stanów Zjednoczonych do ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”), ul. Spacerowa (od ul. Puławskiej do Belwederskiej), ul. Modlińska na odcinku od mostu nad Kanałem Żerańskim do trasy Mostu M. Skłodowskiej-Curie (jezdnia wschodnia), ul. Mokotowska na odcinku al. Armii Ludowej do pl. Zbawiciela, ulice Cegielniana i  Sympatyczna na odcinku ul. Techników do ul. Potrzebnej.

ZDM przeznaczy 3 mln zł na wymianę nawierzchni chodników m.in. chodnika po południowej stronie ul. Wolskiej - na odcinku od ul. Płockiej do ul. J. Bema, a także po północnej stronie ul. Leszno na odcinku od ul. Okopowej
do ul. Młynarskiej. Generalny remont przejdzie również ścieżka rowerowa na ul. Ostrobramskiej pomiędzy ul. M. Rodziewiczówny a ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”. W ramach prac utrzymaniowych w przejściach podziemnych
na Rondzie R. Dmowskiego i w trzech  przejściach pod Wisłostradą oraz na pl. Na Rozdrożu, ZDM wymieni wyeksploatowane schody kamienne na elementy blokowe. W tym roku zakończy się remont ostatniej wieżycy na Moście J. Poniatowskiego, a także zamontowane zostaną cztery urządzenia dźwigowe przy wiadukcie na ul. Saskiej.

Największy tegoroczny remont drogowy obejmie niemal 6 km ulic w Wawrze – ul. Zwoleńską, Trakt Lubelski i Kadetów. To ulice, pod którymi w latach 2011-12 budowany był kolektor ściekowy. MPWiK i ZDM porozumiały się i wspólnie wyremontują pokiereszowane podczas budowy jezdnie i chodniki. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont jezdni (podbudowa, warstwy bitumiczne, krawężniki, odwodnienie), chodników, wybudowanie dwóch rond (na skrzyżowaniu ul. Trakt Lubelski ze Zwoleńską oraz z Bronowską) oraz azyli na przejściach dla pieszych. Prace w terenie rozpoczną się wiosną, obecnie trwa projektowanie.

Innym remontem, realizowanym przez ZDM we współpracy z właścicielem sieci, będzie remont mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskim na ul. Gołkowskiej. Dalkia Warszawa wyremontuje leżącą pod płytą mostu magistralę ciepłowniczą (cztery rury o średnicy 1000 mm), a ZDM płytę oraz nawierzchnię jezdni i chodników. Prace rozpoczną się latem. Na 2013 r. drogowcy zapowiadają także remont wiaduktu nad torami WKD na ul. Łopuszańskiej. Jest to ostatni wiadukt wybudowany w tej samej technologii co wyremontowane w minionych latach wiadukty na ul. Saskiej i na ul. F. Hynka.  Do remontu wyznaczony został także wiadukt na ul. Świerszcza nad ul. Globusową. ZDM zbuduje także rondo
w Wilanowie – u zbiegu ul. Z. Vogla i Sytej.

Tramwaje Warszawskie przygotowały obszerny plan robót. Przede wszystkim tramwajarze będą chcieli rozpocząć w terenie budowę połączenia pomiędzy ul. Górczewską a Radiową (przez ul. Powstańców Śląskich i wiadukt nad trasą S8). Budowa miała się rozpocząć w zeszłym roku, ale inwestycja utknęła na uzgodnieniach formalnych. Obecnie jest szansa, że roboty zaczną się w wakacje. Duży pakiet robót tramwajarze przygotowali na długi majowy weekend. W tym czasie wyremontowane zostanie skrzyżowanie torowe w Alejach Jerozolimskich i na ul. T. Chałubińskiego, przejazdy drogowe na Rondzie R. Dmowskiego, odcinek torowiska pl. A. Zawiszy-Żelazna oraz rozjazdy na Rondzie J. Waszyngtona. W maju i czerwcu (od 6 maja do 30 czerwca) wyremontowane zostanie torowisko na ul. ks. J. Popiełuszki. Trasa tramwajowa będzie wyglądała jak na ul. A. Mickiewicza – z trawą, nowymi platformami przystankowymi.  
Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Puławskiej (1 lipca – 4 sierpnia), spowodowane budową przedłużenia al. Komisji Edukacji Narodowej, tramwajarze wykorzystają na remont krótkiego odcinka torów za pętlą Wilanowska oraz przejazdów drogowych przez al. Wilanowską, al. Lotników i ul. Smyczkową. I wreszcie, w drugiej połowie roku, wykonany będzie remont torów wjazdowych na pętlę na Rondzie Wiatraczna.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy