Drukuj

Decyzją Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad został ostatecznie zarekomendowany dla Obwodnicy Metropolitalnej wariant Ia, a dla obwodnicy Żukowa - wariant Ia. Trasa ekspresowa ma w wybranym wariancie długość 32,7 km, a obwodnica Żukowa - 7,7 km.

Kolejnym krokiem związanym z przygotowaniem tej inwestycji do realizacji będzie złożenie w III kwartale wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Obwodnica Metropolitalna ma się zaczynać na węźle Chwaszczyno projektowanej drogi ekspresowej S6, tzw. Trasy Kaszubskiej. Ominie Żukowo od strony wschodniej i włączy się do węzła Gdańsk Południe na styku S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Obwodnica Żukowa jest integralną częścią projektowanej trasy.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk