Drukuj

Wczoraj, 23 kwietnia, rozpoczęły się prace przy dostosowaniu obwodnicy Piask do parametrów drogi ekspresowej. Natomiast od czwartku, 25 kwietnia, układana będzie nawierzchnia na drodze krajowej nr 17 w miejscu włączenia dojazdu do węzła Nałęczów na S17.

Prace na obwodnicy Piask toczą się od węzła Chełm na jezdni prowadzącej w kierunku Lublina. Wykonawca robót, firma Skanska, wprowadza tymczasowe oznakowanie trasy co związane jest z koniecznością wyłączenia z ruchu jednej nitki na połowie długości obwodnicy. Kierowcy jadący z Chełma w kierunku Lublina będą korzystać z przeciwległej nitki (po ok. 2 km wrócą na prawą jezdnię), a ruch z Zamościa w kierunku Lublina poprowadzony zostanie objazdem przez Piaski. Po wykonaniu pierwszego etapu prac ruch zostanie przełożony na nitkę prowadzącą od Lublina, a kierowcy zmierzający do Zamościa zjadą na węźle Mełgiew i pojadą przez Piaski. W kolejnym etapie prace prowadzone będą na początkowym odcinku obwodnicy. Utrudnienia związane z dostosowaniem oznakowania poziomego i pionowego potrwają do 23 maja, a przez ten okres kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie i objazdy związane z częściowym wyłączeniem z ruchu węzłów. Wykonawca ma czas realizację kontraktu do 14 czerwca. Oznakowanie poziome i pionowe zostanie dostosowane do wymogów drogi ekspresowej, a wzdłuż obwodnicy Piask ustawione zostanie ogrodzenie. Wraz z wprowadzanymi zmianami pojawią się nowe nazwy węzłów. Piaski Zachód zastąpi dotychczasowy Mełgiew, a Piaski Wschód obecny węzeł Chełm.

Od najbliższego czwartku do wtorku, od 25 do 30 kwietnia, układana będzie nawierzchnia na skrzyżowaniu drogi krajowej nr17 z łącznikiem prowadzącym do węzła Nałęczów (dotychczas nazywanym Przybysławice). W związku z tym jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa, a ruch będzie odbywał się wahadłowo.  W dzień będzie sterowany ręcznie, a w nocy sygnalizacją świetlną.

Po weekendzie majowym maszyny do rozkładania warstw bitumicznych pojawią się na drodze nr 17 w obrębie węzła Jastków (dotychczasowa nazwa Garbów).

W poniedziałek 22 kwietnia wyłączono z ruchu połowę jezdni na moście w miejscowości Zawada w ciągu drogi krajowej nr 74. Związane jest to z remontem obiektu, a dla kierowców oznacza zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, wprowadzenie zakazu wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Po wyremontowaniu połowy mostu i ułożeniu nowej nawierzchni ruch zostanie przełożony, a wykonawca zajmie się wykorzystywaną obecnie połową obiektu. Planowy termin zakończenia robót upłynie 30 sierpnia br.

Mniejsze i krótsze utrudnienia związane będą z remontem przepustu w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Srebrzyszcze. Od 25 kwietnia zacznie obowiązywać tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h. Termin zakończenia prac wyznaczono na 28 maja br.

Źródło: GDDKiA O/Lublin