Drukuj

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie zaopiniował wniosek Radomia o przyznanie subwencji drogowej i zarezerwował dla miasta ponad 27 mln zł.

Subwencja rządowa, o którą się Radom ubiega, dotyczy dofinansowania z rezerwy budżetu państwa budowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulicy Młodzianowskiej z ulicą Czarną i projektowaną trasą N-S wraz z infrastrukturą techniczną. Chodzi o budowę wiaduktu na ulicy Młodzianowskiej. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla miasta. Pozwoli na wybudowanie wiaduktu i połączenie go z już istniejącym układem komunikacyjnym miasta i realizowaną budową obwodnicy południowej. Jest to już koniecznością wobec coraz większej niewydolności komunikacyjnej istniejących połączeń drogowych przebiegających nad przecinającą miasto trasą kolejową nr 8.

Władze miasta czekają jeszcze na oficjalne potwierdzenie zarezerwowania kwoty subwencji na ten cel dla Radomia. Tymczasem Miejski Zarząd Dróg i Komunkacji przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia procedury przetargowej wykonania tej inwestycji.

Źródło: UM Radom