Drukuj

Blisko 7 milionów zł dotacji z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe w regionie ostrołęckim w ramach drugiego etapu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Umowy podpisały trzy samorządy, które zrealizują cztery projekty. Przebudowanych zostanie prawie 17 km dróg powiatowych i około 6 km gminnych za 13,6 mln zł.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisał powiat ostrołęcki (1,5 mln zł na przebudowę 4,7 km drogi Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, a także 2,5 mln zł na przebudowę 7,5 km drogi Grodzisk – Goworowo) oraz gminy: Troszyn (2 mln zł na przebudowę 9,5 km ciągu drogowego Zamość – Troszyn – Kleczkowo – Radgoszcz) i Krasnosielc (631 tys. zł na przebudowę 1 km w miejscowościach Nowy Sielc i Krasnosielc).

W latach 2009-2012 samorządy subregionu ostrołęckiego zrealizowały najwięcej projektów w całym województwie mazowieckim - łącznie było ich 41. Inwestycje o wartości blisko 100 mln zł rząd dofinansował kwotą 45 mln zł.

Na Mazowszu dotacje zostaną przekazane na realizację 32 wniosków - 14 dotyczących dróg powiatowych i 18 gminnych. Łącznie w 2013 roku w województwie mazowieckim wyremontowanych zostanie 104 km dróg za 116 mln zł, rząd przeznaczy na ten cel ponad 48 mln zł dofinansowania. W poprzednich latach (2008 – 2012), w ramach NPPDL, w województwie mazowieckim wybudowano lub zmodernizowano ok. 870 km dróg.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki