Drukuj

Podkarpackie samorządy mają kolejną szansę na pozyskanie z budżetu państwa dofinansowania do budowy i remontów dróg lokalnych. Do wykorzystania jest ponad 62 mln zł.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych samorządy mogą starać się o refundację do 50% kosztów zgłoszonych inwestycji drogowych, planowanych do realizacji w 2014 roku, tj. do w wysokości nie więcej niż 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań. W ramach programu mogą być wykonywane roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie drogi powiatowej lub gminnej, a także inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, oznakowanie, oświetlenie uliczne drogi) lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej nie związanej z drogą (dotyczy to np. sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej).

Na realizację zadań zaplanowanych na 2014 rok dla województwa podkarpackiego przyznano dotację w wysokości 62 mln 270 tys. zł. Rządowe dofinansowanie przeznaczone jest po połowie na drogi gminne i powiatowe.

Do tej pory, w ramach programu, na Podkarpaciu przebudowano łącznie ponad 704 km dróg, a budowa lub przebudowa kolejnych, ponad 80 km, zaplanowana na 2013 rok jest w tracie realizacji. Z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w regionie przeznaczono już ponad 220 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu będzie prowadzony do 30 września br.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki