Drukuj

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Jest to druga zmiana programu drogowego w tym roku, a zatem kolejne powiększenie możliwości realizacyjnych nowych dróg.

W czerwcu Rada Ministrów przyjęła załącznik nr 5, w którym określono listę wybranych zadań polegających na budowie dróg ekspresowych. Zapewniono wówczas środki w wysokości ponad 35 mld zł, które umożliwią ogłoszenie przetargów dla ponad 700 km dróg szybkiego ruchu. Znaczna część przetargów została już uruchomiona.

Teraz Rada Ministrów zaakceptowała kolejny załącznik – nr 6, w którym wskazano listę zadań polegających na budowie obwodnic dla 12 miejscowości. Na ten cel zarezerwowano 4,7 mld zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie zbudowanie obwodnic o łącznej długości ok. 150 km. Będą one realizowane już w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Lista inwestycji ujętych w załączniku 6 obejmuje budowę obwodnic: Bełchatowa, Brodnicy, Inowrocławia, Wielunia, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Góry Kalwarii, Olsztyna, Kłodzka, Nysy, Kościerzyny i Sanoka.

Źródło: KPRM