Drukuj

Prawie 2500 pojazdów, m.in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, przygotowano do zimowego utrzymania dróg krajowych. W 253 magazynach o łącznej pojemności 324 tys. ton zgromadzona jest sól drogowa.

GDDKiA zarządza siecią ponad 18 tys. kilometrów dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, czyli odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzi 16 oddziałów GDDKiA.

Działaniami na drogach kierują 104 Rejony i 265 Obwodów Drogowych. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie wystarczającej ilości materiałów do zwalczania śliskości (soli, chlorku wapnia) i innych niezbędnych do swobodnej przejezdności dróg materiałów, kierowanie akcją zimową i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 
Drogi krajowe utrzymywane będą w określonych standardach, a ich wprowadzenie zależne będzie od jakości potrzeb działań interwencyjnych:
- w standardzie I - około 4,5 tys. km,
- w standardzie II - około 10,6 tys. km,
- w standardzie III - około 2,7 tys. km.

W Standardzie I jezdnie powinny być odśnieżone i odlodzone na całej powierzchni, łącznie z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu opadów, luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe do 6 godzin. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska. Służby przystępują do działania także jeszcze przed wystąpieniem zjawiska w sytuacji, kiedy np. drogi są mokre, a prognoza przewiduje spadek temperatury poniżej zera.

W Standardzie II dopuszcza się na jezdni do 6 godzin warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu, natomiast w standardzie III, jezdnie powinny być odśnieżone na całej szerokości, ale śliskość zimowa powinna być zlikwidowana tylko na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, odcinkach dróg o pochyleniu ponad 4% i przystankach autobusowych. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu, która powinna zostać usunięta w ciągu 6 godzin, podobnie jak ewentualne zaspy.

Źródło: GDDKiA