edroga330Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) 16 polskich projektów transportowych. Polska otrzymała blisko 1,9 mld euro.

W dwóch dotychczasowych konkursach CEF, w ramach tzw. koperty narodowej, przyznano Polsce kwotę 3,84 mld euro, co oznacza wykorzystanie 93 proc. dostępnych środków. W pierwszym konkursie CEF Polska otrzymała 1,94 mld euro.

O pozostałe środki z koperty narodowej, Polska ubiegać się będzie w ramach trzeciego konkursu CEF, którego ogłoszenie planowane jest przez Komisję Europejską na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2016 roku. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki na projekty dostępne w ramach puli ogólnej CEF, dostępnej dla wszystkich państw członkowskich UE.

Beneficjenci projektów, którzy otrzymali wsparcie w ramach drugiego konkursu CEF:
- PKP PLK S.A (10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1,64 mld euro),
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (1 projekt "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap I - dofinansowanie 123 mln euro),
- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 119 mln euro),
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (1 projekt, na łączną kwotę dofinansowania 5,6 mln euro),
- Cargotor Sp. z.o.o. (1 projekt - dofinansowanie 3 mln euro).

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.