W dniach 8-9 maja 2014 r. w Warszawie odbył się 8 Międzynarodowy Kongres Ekspertów Ruchu Drogowego FIT TO DRIVE. Organizatorem kongresu był VdTÜV e.V., Niemiecki Związek Stowarzyszeń Kontroli Technicznej Pojazdów. Patronem medialnym tego wydarzenia był Portal Drogowy edroga.pl.

- Naszym najważniejszym celem jest wspieranie polityków europejskich w realizacji programu „Wizja Zero”. Począwszy od roku 2050 zgony w wypadkach drogowych nie powinny mieć miejsca, a liczba urazów powinna zostać bardzo ograniczona – powiedział podczas otwarcia 8. Kongresu FIT TO DRIVE dr Klaus Brüggemann, dyrektor  VdTÜV, organizatora tego wydarzenia.* – Powinniśmy wspierać te cele nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale także z dużym moralnym, a nawet emocjonalnym zaangażowaniem. Za każdą taką śmiercią kryje się historia indywidualnego cierpienia. Każdy śmiertelny wypadek drogowy jest zbyt wielką stratą – podkreślał dyrektor VdTÜV.

 

Klaus Brüggemann zastrzegł, że w celu zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych potrzebujemy najlepszych rozwiązań w trzech głównych obszarach. Po pierwsze, w pełni wykorzystany musi być potencjał systemów aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa. Wprowadzenie w latach 70. w Niemczech obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa bardzo ograniczyło liczbę zgonów pasażerów w wypadkach drogowych. Od tego czasu pojawiły się dodatkowe systemy wspomagające kierowcę, np. ABS czy ESP. Ważne jest zatem, aby w razie możliwości wszystkie pojazdy były w ten sposób wyposażone, a rozwój technologiczny uwzględniał przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych.

Ważną rolę odgrywa również infrastruktura drogowa. Dotyczy to w równym stopniu projektowania układów drogowych, co rozwoju praktycznych koncepcji organizacji ruchu w miastach, bezpiecznych i nie ograniczających mobilności mieszkańców.

- Prawdopodobnie najbardziej istotny z tych trzech jest czynnik ludzki. Dlatego od 2006 roku to właśnie użytkownikom dróg poświęcamy ten międzynarodowy i interdyscyplinarny kongres. Większość wypadków ma swoją przyczynę w błędach ludzi i tu tkwi też największy potencjał w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawą jest oczywiście szkolenie wszystkich kierowców – mówił dr Klaus Brüggemann. - Najistotniejsze jest zwalczanie wszelkich niedopuszczalnych zachowań na drogach, m.in. przekraczania prędkości. Nadmierna prędkość jest główną przyczyną około 30 proc. wypadków, przy czym im jest ona wyższa, tym następstwa zdarzenia są poważniejsze. Niestety prawie połowa kierowców w Europie regularnie łamie przepisy ograniczające prędkość – zaznaczał dyrektor VdTÜV.

Klaus Brüggemann podkreślał, że powinno być więcej kontroli prędkości. Działanie odstraszające ma nie tylko wysokość grzywny, ale także duże prawdopodobieństwo kontroli i nieuchronność kary. Ponadto wykroczenia drogowe powinny być stale monitorowane w celu identyfikacji łamiących przepisy kierowców. Podstawą jest system punktów karnych, ponieważ im częściej dany kierowca łamie przepisy, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie uczestnikiem poważnego wypadku drogowego. W Niemczech ustalono, że nawet jeden taki incydent sprawia, że ryzyko wypadku jest podwojone. Jeśli wykroczeń było 2 lub 3 ryzyko jest większe 3,5-krotnie, a w przypadku większej liczby zatrzymań, ryzyko, że kierowca będzie uczestniczył w poważnym wypadku drogowym wzrasta 5-krotnie. Klaus Brüggemann również zaznaczył, że ważne jest też wywarcie presji na takich kierowców do zmiany dotychczasowego zachowania. Sama kara finansowa jest niewystarczająca – tylko interwencja psychologiczna może skutkować zmianą nawyków w dłuższym okresie.

- To odnosi się też do drugiego wyzwania, które chciałbym opisać bardziej szczegółowo. Chodzi o alkohol i narkotyki, które coraz częściej towarzyszą wypadkom drogowym. Gdyby alkohol został całkowicie wyeliminowany, liczba wypadków śmiertelnych w Europie mogłaby spaść nawet o 25 proc. ETSC szacuje, że można było w ten sposób uniknąć 5600 zgonów w 2012 roku – powiedział dr Klaus Brüggemann. – Jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo poważnym problemem w wielu europejskich krajach. Spotkaliśmy się w Polsce, gdzie coraz bardziej walczy się z nietrzeźwością na drogach. Przykłady rozwiązań dotyczących montażu blokad alkoholowych we wszystkich pojazdach oraz podniesienie kar dla kierowców, u których wykryje się ponad 0,5 promila alkoholu, do nawet 25 tys. euro, pokazują, że społeczeństwo nie toleruje takich zachowań i chce być chronione przed nietrzeźwymi kierowcami – dodał Brüggemann.

Jazda pod wpływem alkoholu była niedawno tematem ankiety przeprowadzonej w imieniu VdTÜV przez Uniwersytet w Bonn. Aż 62 proc. respondentów zgodziło się, że za jazdę po pijanemu powinno się odbierać prawo jazdy, a 36 proc. uznało, że uprawnienia powinny być odbierane w określonych okolicznościach (wysokie stężenie alkoholu we krwi, recydywa, spowodowanie wypadku, łamanie przepisów ruchu drogowego prowadzące do niebezpiecznych sytuacji oraz dodatkowo stosowanie narkotyków). Tylko 2 procent respondentów sprzeciwiło się utracie uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu.

Aż 21 proc. Niemców uważa, że utrata prawa jazdy w takim przypadku powinna być dożywotnia. 58 proc. uznało, że konieczne byłoby ponowne zdawanie egzaminu. Ponadto, aż 89 proc. badanych stwierdziło, że prawo jazdy powinno być znów wydane tylko po przeprowadzeniu badań i ustaleniu, że takie zachowanie kierowcy się nie powtórzy.

- W Europie udało się osiągnąć prawdziwy postęp – dodał dr Brüggemann. – W 2001 roku w 15 państwach członkowskich UE liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wyniosła ponad 50 tys., podczas gdy w 2013 roku w 28 państwach członkowskich odnotowano ich prawie połowę mniej – ponad 26 tys. Najnowszy raport ETSC dowodzi, że w ostatnich latach najbardziej z poprawy bezpieczeństwa skorzystali pasażerowie samochodów – w 2001 roku zginęło ich około 27700, a w 2012 już 12345. Oznacza to redukcję o około 55 proc. i jest związane głównie z surowym ściganiem przestępstw i wykroczeń drogowych, wyższym poziomem systemów biernego bezpieczeństwa w pojazdach oraz poprawy stanu infrastruktury drogowej.

- Jednak bez względu na to, jak zadowoleni jesteśmy z tych pozytywnych zmian, nie należy nigdy zapominać, że około 75 osób umiera codziennie w wypadkach drogowych w Europie. Jesteśmy jeszcze daleko od osiągnięcia celów „Wizji Zero” i dlatego tak ważne są spotkania takie jak ten kongres, służące do wymiany doświadczeń, opracowania dobrych praktyk, promowania współpracy ekspertów i wspierania dialogu z politykami i decydentami. Budowa wspólnej platformy do osiągnięcia wspólnego celu – „Wizji Zero”.

Informacja prasowa Organizatora Kongresu znajduje się na: http://www.vdtuev.de/news/vision-zero-umsetzen-der-vdtuev-veranstaltet-seinen-8-internationalen-fit-to-drive-kongress

Link do strony Kongresu: http://www.vdtuev.de/fit-to-drive

IH

*8. Międzynarodowy Kongres Ekspertów Ruchu Drogowego FIT TO DRIVE odbył się 8 -9 maja br. w Warszawie. Tematyka kongresu FIT TO DRIVE objęła kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zagadnienie zdolności do kierowania pojazdami. W czasie dwudniowych obrad międzynarodowi eksperci, którzy regularnie spotykają się w celu wypracowania wspólnych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa, przedstawili to złożone zjawisko z kilku różnych perspektyw: zachowania, emocji, możliwości poznawczych, nawyków kierowców. Organizatorem kongresu jest VdTÜV e.V., Niemiecki Związek Stowarzyszeń Kontroli Technicznej Pojazdów, sygnatariusz Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego. Portal edroga.pl objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.