seattleMiasto Seattle wprowadziło adaptowalny system kontroli ruchu w Wielkiej Brytanii, aby zmniejszyć przeciążenia wzdłuż jednego z najbardziej ruchliwych korytarzy drogowych. System dostosowuje się do zmieniających się warunków drogowych, takich jak przeciążenia, które mogą wynikać z wydarzeń sportowych, koncertów lub zmian natężenia ruchu drogowym na danym obszarze.

Początkowo opracowany przez Laboratorium Badań nad Transportem (TRL), SCOOT (Split Cycle Offset Optimization Technique) to adaptacyjny system kontroli ruchu miejskiego (ang. Urban Traffic Control - UTC), który jest obecnie używany w ponad 250 miastach na całym świecie.

 

Żródło: www.roadsbridges.com

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.