contentmap_plugin

wawolnicaNiedawno zostało oddane do użytku nowoczesne, inteligentne przejście dla pieszych przy ul. Zamkowej w Wąwolnicy. Miejsce to jest bardzo ruchliwe, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 830, i niezwykle często uczęszczane.

 

Problem był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców oraz dyrekcję i rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy.

Aktywne przejście ostrzega kierowców o zbliżających się do pasów pieszych. System czujników ruchu, elementy odblaskowe i znaki z lampami ostrzegawczymi poprawiają bezpieczeństwo i zwiększają widoczność.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze LED aktywują się tylko w momencie, gdy na przejściu pojawia się przechodzień. To czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu.

Tego typu rozwiązania są stosowane jeszcze rzadko i zazwyczaj są to duże miasta. Koszt wykonania aktywnego przejścia wyniósł 33 tysiące złotych. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, a wykonawcą Euroasfalt z Olsztyna.

Źródło: Urząd Gminy Wąwolnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.