IMG 0395Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze, ochrona pieszego i ostrzeganie kierowców o przejściu dla pieszych. Mowa o aktywnych znakach drogowych, które są obecnie montowane na terenie Torunia. Do końca roku toruńscy drogowcy ustawią ich około 250.

 

Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych to element realizowanego przez miasto Programu Poprawy Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Program wystartował w tym roku i będzie realizowany przez kolejne trzy lata. Zapisane w nim rozwiązania i pomysły mają zwiększyć i poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a więc tych użytkowników dróg, którzy są narażeni na bezpośrednie, czasami przykre w konsekwencjach, zetknięcie z pojazdem.

Aktywne znaki, zgodnie z założeniami programu, są montowane w pobliżu placówek oświatowych, szpitali i przychodni oraz w ciągu drogi krajowej nr 91. Do tej pory ustawiono ich około 150.

Aktywne znaki dla zwiększenia widoczności są wyposażone w lampy ostrzegawcze i pokryte są foliami odblaskowymi. Wszystkie te elementy sprawiają, że znak jest widoczny nawet z dużej odległości i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Znaki są zasilane panelami słonecznymi, co sprawia, że nie są ponoszone koszty podłączenia i dostępu do sieci. Pracują one synchronicznie niezależnie, z której strony pojawi się pieszy. Transmisją radiową, urządzenia przekazują sobie informację o „pojawieniu” się pieszego i równocześnie zaczynają nadawać sygnał ostrzegawczy w postaci "żółtego pulsu".

Warto wiedzieć:
- w 2017 roku, dzięki Programowi Poprawy Bezpieczeństwa, na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na Szosie Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i św. Antoniego wybudowano sygnalizację świetlną. Podobnie stało się na ul. Warszawskiej przy IV LO,
- przy placówkach edukacyjnych i w ciągu drogi krajowej nr 91 pojawiły się piktogramy, ostrzegające kierowców o znajdujących się w pobliżu dzieciach,
- do końca roku zamontowanych zostanie około 300 sztuk punktowych elementów świetlnych tzw. „kocich oczek”,
- widoczność przejść dla pieszych jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- zamontowano dwie wyspy azylu dla pieszych (Legionów przy skrzyżowaniu z ul. św. Faustyny, Wschodnia przy ul. Żwirowej) oraz bariery wygrodzeniowe m.in. przy szkole na ul. Dziewulskiego, na Hallera i Kniaziewicza, na Skłodowskiej-Curie przy Dworcu Wschodnim.

W drugim etapie działania będą realizowane na drogach krajowych nr 15 i 80, drogach wojewódzkich oraz drogach powiatowych i gminnych, na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu. Ten etap będzie realizowany w przyszłym roku.
Realizacja trzeciego etapu przypada na latach 2018-2019 i obejmuje pozostałe drogi powiatowe i gminne.

Źródło: MZD w Toruniu

Komentarze  
Francik
0 #1 Francik 2018-01-03 16:21
"ostrzeganie kierowców o przejściu dla pieszych."
a powinno być:
ostrzeganie kierowców o pieszym na i w pobliżu przejścia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.